Anna Von Reitz

Anna Maria RiezingerBig Lake, Aljaska, Sjedinjene države

Utješno je misliti, kao što mnogi ljudi misle, da postoji nešto što se zove “Zakon” i da je ovaj leksikon vječne pravde vremenski dokazan i postojan, ali to nije istina.

Zakon se mijenja od mjesta do mjesta i od vremena do vremena i predmeta do predmeta i “subjekta” kao u “Kraljičinom podaniku” i “materije” koja se razmatra, kao u “ljudi, osobe, mjesto ili Stvar, stijena, kornjača ili zvijezda”.

U zapadnom svijetu različite vrste zakona su raspoređene u skladu s Kraljevstvima stvaranja i Zakonom vrsta utvrđenim u prvoj knjizi Biblije, Postanku.

Tu je Bog Stvoritelj rastavio nebo i zemlju, kopno i more, čovjeka od životinje, psa od jelena. I svaki novostvoreni “oblik”, svjetlo i tamno, činjenica i ideja, imao je od strane Prirode svoj vlastiti “zakon”. Ledenice se tope kad je toplo. Godišnja doba se mijenjaju. Muškarci sanjaju.

Ovu veličanstvenu “Uređenu cjelinu” rana je Crkva usvojila kao Vrhovni obrazac za sav zakon, a Deset zapovijedi prihvaćeno je kao božanski zakon među ljudima.

To se odražava u crkvenoj organizaciji vlastitih zakona u vrste zakona koji se odnose na crkvu i njezine službenike: crkveni, ekumenski i kanonski.

Rana organizacija zakona konceptualizirana je u smislu Kraljevstava stvaranja—tako da imamo jurisdikcije zraka, kopna i mora. Osim toga, bilo je naređeno prema Kindu – zakon za ljude je odvojen od zakona za osobe (službenike), a zakon za osobe je odvojen od zakona za korporacije.

Mnogi ljudi danas koji su odbacili Boga (ali unatoč tome dolaze s opisima pojma Boga, kao što su “Izvor” i “stalno šireće morfogeno informacijsko polje”) također odbacuju organizacijsku shemu Crkve za zakon. A ni oni ne vole Deset zapovijedi kao temeljni zakon za čovječanstvo.

To je ono što jest i više je nego dovoljno za sve svrhe koje se razmatraju u nekoliko tisuća godina, ali ipak postoje oni koji se protive Deset zapovijedi i radije bi imali Deset dobrovoljnih smjernica za pridržavanje.

Dio o nesvjedočenju pravi je kamen spoticanja za Lažljivce među nama, a zabrana preljuba teška je za sve ucjenjivače i Libertine.

Unatoč tome, Deset zapovijedi je jedini nabrojani kodeks zakona koji regulira standarde ponašanja među ljudima koji prihvaćaju sve tri glavne zapadne religije — judaizam, kršćanstvo i islam. Dakle, to je jedini “pravni standard” koji nam je svima, općenito govoreći, zajednički. Zato su se Očevi utemeljitelji složili usvojiti Deset zapovijedi kao temeljni standard na kojemu se temelji sav zakon koji se odnosi na ljude i Zakonite osobe.

To je i razlog zašto su skulpture Mojsija i/ili poznate kamene ploče nekoć krasile (a ponegdje još uvijek krase) naše sudove. Na kraju otvorenih neprijateljstava kojima je okončan takozvani Američki građanski rat, napravljena je jednostavna, ali duboka promjena koja je promijenila oblik zakona koji prakticiraju sudovi u ovoj zemlji.

Zakon o zemlji i tlu, koji je zakon živih ljudi i zakonitih osoba, tajno je uklonjen. Pravo mora, i admiralsko i pomorsko, zamijenili su “za nas” naši britanski teritorijalni savezni podizvođači. Da bi ova letjela, morali su redefinirati naša Vlastita imena kao imena britanskih teritorijalnih dužnosnika koji ovdje žive prema Zakonu o prebivalištu, ili imena općinskih franšiznih KORPORACIJA, jer ni Admiralitet ni Pomorski zakon ne mogu oslovljavati ljude kao ljude.

Njihov izgovor i pretenzija prema ostatku svijeta bila je da je naša američka vlada misteriozno “nestala” i da se “pretpostavlja da je u interregnumu” – pa su se u međuvremenu oni, naši britanski teritorijalni podizvođači, useljavali po privremenom, hitnom postupku , osnova skrbništva i “zastupanje” nas.

Naravno, nikada nisu udahnuli ni riječ o ovom ugodnom aranžmanu američkom narodu.