Delegalizacija imovine i upis svojine

Čovjekova imovina u duhovnom smislu je samo njegova Duša i to je nešto što je zaista njegovo, tj neodvojivo od njega, on je to. Materijalni aspekt imovine o kojoj se danas uglavnom priča, razglaba i za nju živi je onaj koju je čovjek „stekao“ svojim radom, ili trgovački gledano ona koju je platio novcem, pravno, ona koju je naslijedio. Ovdje uglavnom govorimo o objektima(kućama, stanovima, poslovnim prostorima) ili pak o zemljištima različitih vrsta, navodnih namjena i veličina. Mada nije namjera tvrditi da je čovjek gospodar ikakvih objekata i zemljišta, a pogotovo ne vlasnik istih sa ovom temom u duhu temeljnih istina Zajednice Živih Ljudi treba biti oprezan.

Ipak danas vrijeme je promjena i najbolji trenutak da se nova paradigma počne primjenjivati u praksi. Situacija se mijenja u korist čovjeka makar to mnogi ne vidjeli, pa je samim time i vjetar u leđa i podrška snaga svjetla i istine na strani Čovjeka u ovom trenutku više nego li prije, pa je ovo, da ponovim, najbolji trenutak za primjenu znanja koje smo stekli posljednjih godina.

Naime, zagovornici smo da materijalna dobra pripadaju samo onom čovjeku koji ih koristi, baštini, koji ih posjeduje, te u tom smislu ikakvo gomilanje nekretnina u nasljednom smislu nije poželjno u ovom trenutku. Živi čovjek je čovjek duhovne prirode kojem materijalna dobra nisu dominantni prioritet, ali nećemo iti reći da su mu na zadnjem. Mnogi „živi ljudi“ na neke „svoje“ zemlje nisu kročili nogom godinama ali pak tvdre da su njihove. Neki iti ne znaju gdje su te i takve, ali ih to ne smeta da i dalje tvrde da one pripadaju njima.

Generalni stav Zajednice jest da čovjeku pripada ono što mu treba i što koristi i to neotuđivo, bilo da je riječ o kući, stanu, zemljištu, poslovnom prostoru, ili svemu tome skupa.

Kad sam rekao da ova materijalna dobra pripadaju čovjeku neotuđivo, onda sam pri tom mislio da mu ikada i u bilo kojim uvjetima ne mogu biti oduzeta. Osim ako se čovjek istima prestane koristiti, pravo je drugog čovjeka da se njima koristi za svoju dobrobit u maniri dobrog gospodara.

Nema ikakve kupovine zemalja ili kuća i sl. Kuće napuštene više od 5 godina trebalo bi iti zakonski dodijeliti nekome tko ih treba i tko će ih koristiti. Zemljišta koja nisu korištena također duže od  recimo 10 godina može zauzeti kao posjednik tko god hoće. I to je prirodno pravo, po božanskoj namisli, koji i Jest stvorio Zemlju i Čovjeka za baštinika iste kao i svega što na Njoj Jeste.

Ali…

U trgovačkom sistemu komercijalno – financijske prirode temeljno je pitanje kao kreirati više „bogatstava“ (napumpati BDP) da bi bankari ili drugi lihvari (krvopije)mogli izdati mjenice ili neke druge  nazovi „vrijednosne papire“ (čitaj kreirali novac) na teret te imovine.  Stoga su ljudi gladni novca i trgovačkih banalija i bižuterije požurili registrirati „svoju imovinu“ koja će biti zalog novostvorenom dugu (čitaj kreditu, kreaciji novca) te su svoju imovinu legalizirali. Legalizirali su prvo sebe kao sudionika u trgovačkim procesima (registracija, rodni list), a zatim su legalizirali i imovinu kako bi imali ulog na kockarsko-trgovačkom stolu komercijalnih odnosa.

Imovina, u trenutku kada je legalizirana, postala je pravna stvar, predmet trgovačko-pravnog prometa, samim time i otuđiva a zavedena je u registre kralja kao vlasništvo pravne ili fizičke osobe koja je sudionik pravnog prometa.

Jednostavno zar ne…

Dakle imovina koja je legalizirana postaje otuđiva jer se nalazi u pravnom prometu. To potvrđuje i engleski pravni izraz „lienable“ što kad se rastavi znači mogućnost zaloga, dok je unlienable nemoguće založiti u nas prevedeno kao neotuđivo. Stoga svaka stvar u pravnom prometu je otuđiva za razliku od stvari koja nije u pravnom prometu, koja nema pravnu osobnost.

U prilog tome stavljam članak Ovršnog zakona RH:

Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; Članak 4.; (4) Predmet ovrhe ne mogu biti stvari izvan prometa, kao ni druge stvari za koje je to posebnim zakonom određeno

Dakle Objavom Slobode i Suvereniteta Živog Čovjeka i njezinim uručivanjem otvorila se mogućnost da živi čovjek napusti prostor trgovačko-pravnog sistema jer ima neotuđivo pravo slobodne Volje i na po svojoj prirodi svojstven Izbor.

“Opoziv vlasničkih ugovora;

Vlasništvo je Prirodi nepoznat pojam i ne postoji kao takvo. Priroda pripada svima, ali nikome posebno, te nitko ne može tvrditi da ima ikakvo vlasništvo nad nečim što je živo, a što je Zemlja i Sve na Zemlji. Vlasništvo, kao titula na pravo upravljanja komadom zemlje uz obveznu naknadu, uvedena je od strane „Božjeg agenta na Zemlji” (čitaj: institucija Pape) običnim izjavama i objavama, a koje su ovim dokumentom osporene. Ovim dokumentom proglašavamo sve zemljišne knjige nevažećima, pogotovo u dijelu u kojem su samoproglašeni agenti, zastupnici fiktivnog entiteta REPUBLIKA HRVATSKA-RH i svi ostali fiktivni entiteti koji iz toga proizlaze, zabilježili u zemljišne knjige (čitaj: registre) kao pravo vlasništva na svu zemlju, na teritoriju koji zovemo Republika Hrvatska, a koje proizlazi iz navodno dodijeljenog prava na svu Zemlju samoproglašenih zastupnika Boga, gospodara Zemlje. Živi ljudi ne priznaju ovakvu otimačinu, krađu i svojatanje Zemlje date Čovjeku na upravljanje i korištenje od Stvoritelja, kroz Dar Života i Bivanja na Zemlji. Stoga svi vlasnički listovi, posjedovni listovi i drugi certifikati koji zabranjuju ili ograničavaju uporabu zemlje, objavom ovog dokumenta postaju ništavni. Zemlja pripada onome koji je na njoj i koji je koristi na koristan i ispravan način. Korištenje ili imanje na zemlji u skladu je sa Prirodnim Pravom, za razliku od vlasništva, jer nad Životom vlast ne postoji, niti je tko može imati.

Vlasništvo, kao autorski rad ili djelo ili fikcija, moguća je jedino u svijetu koji nije živ, u svijetu fikcije, u svijetu odsutnosti, svijetu mrtvih, ali Stvoritelj Svega Vidljivog i Živog nije i neće ikada dati ikome vlasništvo nad Kreacijom. Sve izjave ili objave ikoga o tome da ima vlasništvo nad Zemljom, Prirodom, Čovjekom i nad Životom, te da im je to povjereno, najobičnije su izmišljotine, blasfemija i apsolutno su neprihvatljive, lažne i ništavne.
Svaki ugovor, zahtjev i/ili zapis, bez obzira da li je potpisan ili nije, a kojim se registracijom dozvoljava vlast fiktivnih entiteta nad bilo kojim Oblikom Života (Zemlja, Zrak, Voda, Flora, Fauna, Čovjek) ili nad rezultatima i plodovima rada i stvaralaštva Čovjeka, ovom je objavom odbačen. Dužnost je, na individualni zahtjev Čovjeka Živog, svaki zapis o vlasništvu iz registra u kojem se vode, izbrisati iz istog, kao i sve podatke koji se odnose na imovinu kojom gospodari i koristi Živi Čovjek.

Posebno ističemo da su raskinuti svi ugovori ili insinuacije na postojanje istih, kojim bilo tko tvrdi da ima prava na Tijelo Čovjekovo, organe, gene ili bilo što povezano s Tijelom Čovječjim, uključujući i truplo (pepeo pepelu, Priroda Prirodi). Također ističemo da su raskinuti svi ugovori ili insinuacije da itko ima ikakva prava nad Duhom Čovjekovim, Mislima, Energijom ili bilo čime drugim što je, kroz multidimenzionalnu Stvarnost, izravno povezano s njime. Nema ikome suglasnosti, privole ili ikakve dozvole za prisvajanje Stvarnosti i svi takvi ugovori Ovdje i Sada su prestali vrijediti.

Raskidani su i nevažećima proglašeni i svi ostali ugovori koji ovdje nisu izrijekom spomenuti, a regulirani su zakonima, aktima, pravilnicima propisima i drugim aktima unutar ustavnopravnog poretka RH ili bilo kojeg drugog poretka na Zemlji koji tvrdi da ima prava nad Živim Čovjekom.”….

 • Zajednica također obavještava svih da će ući fizički u posjed dijela Zemlje za koji se utvrdi da je napušten i da se ne koristi, jer Čovjek pripada Zemlji, Zemlja Čovjeku, a ne fiktivnoj osobi zvanoj vlasnik upisanoj u Zemljišne knjige. Zemlja je uvijek pripadala onome tko je na njoj i koji je/joj koristi. To je Prirodni zakon, veći od ikojeg zakona kojeg su donijele osobe ili korporacije. Pri tom, dajemo garancije pod materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću da ćemo zemljište koristiti u maniri dobrog i pravednog gospodara, te da ćemo se pažnjom i ljubavi odnositi prema Majčici Zemlji. Također izjavljujemo da nećemo svojim djelovanjem onečišćavati zemlju, vodu i zrak, tj. barem u mnogoj mjeri manje o onoga kako se danas tretira zemlja i okoliš…….
 • Zajednica uzima za pravo da osnuje privatni sud zapisa/arhiva.

(djelovi Objave Slobode i Suvereniteta Živog Čovjeka)

 

Mnogi ljudi su već preuzeli odgovornost i prihvatili se biti Sukreatori ove Zajednice jasno izražavajući svoju Volju i Izbor izlaska iz iluzornog trgovačko-pravnog sistema.

Dakle, problem nastaje sa imovinom, jer je imovina vezana za račun (teret), ( (nije naše) osobno ime svim velikim slovima) koji se vodi kao vlasnik registrirane svojine. Činom legalizacije ista postaje. otuđiva i za nju je izdan zalog u obliku državnih obveznica bez vašeg znanja, jer vi više niste baštinik te svojine već vlasnik, što je unižavajuća i iluzorna trgovačko-pravna titula.

Stoga bi sve objekte trebalo de-legalizirati i eventualno upisati u arhiv; pismohranu Živog Čovjeka, nastavno, u istu pismohranu koja već postoji za Žive Ljude, zatim automobile kao pokretnu svojinu, a isto to bi trebalo napraviti i za objekte i zemljišta.

Automobili se odjave, a isto to bi trebalo napraviti i sa objektima i sa zemljištima.

Kako?

Ima više ideja kako to napraviti :

 • Moguće bi bilo sklopiti kupoprodajni ili darovni ugovor između vlasnika i kupca ( u ovom slučaju živog čovjeka) koji osim imena nema, niti OIB, niti prebivalište. Ovakav ugovor koji nije sklopljen između pravnih osoba vrijedi kao i bilo koji drugi ugovor svjesno i vlastitom rukom potpisan. Ovakav ugovor možete potpisati (preporučeno) sa trojicom svjedoka koji imaju OIB i prebivalište, a čiji će potpis javni bilježnik ovjeriti, za razliku od potpisa kupca. U ugovoru je bitno naglasiti da kupac (živi čovjek) ne kupuje vlasništva jer njega ikakva pravna titula ne zanima već kupuje isključivo objekt/zemljište. Također u ugovoru se ne mora navesti niti kupoprodajna cijena jer ona može biti poslovna tajna, već se posebnim člankom utvrđuje da su svi dogovoreni uvjeti ispunjeni!
 • Isto je moguće i darovnim ugovorom, ili možda pozajmicom ili kreditom u kojoj je zajmodavac ili kreditor živi čovjek.
 • Ovakav ugovor ili čisti sporazum se zatim zajedno sa zahtjevom za brisanje iz državnog registra uputi na nadležni sud u kojem je registirana otuđena nekretnina.
 • Kupac objekta/zemljišta neće tražiti upis u zemljišne knjige, jer sve i da ga traži sud ne može udovoljiti njegovu zahtjevu, obzirom da isti nema osobnu iskaznicu i nije u pravnom prometu, ali će tražiti da se u vlasničkom listu upiše postojanje ugovora o kupnji ili nekog drugog zakonitog dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka upisanih na vlasnički list (nešto tipa zabilježbe ili teret)
 • Obzirom da će sud vjerojatno donijeti neko solomunkso rješenje ili u potpunosti ignorirati/odbiti zahtjev bilo bi dobro da i prijašnji vlasnik uputi zahtjev za brisanje njegovog imena sa vlasničkog lista u kojem će prikačiti kopiju ugovora u kojem jasno stoji da on više nije vlasnik dotične nekretnine već ju je prodao Živom Čovjeku. Nigdje u ijednom zakonu ne piše da se objekt ne može prodati nekome tko nije u pravnom prometu.
 • Ugovor nije potrebno nositi na poreznu upravu, jer nije napravljen ikakav pravni promet obzirom da nije kupljeno pravo vlasništva pa nema niti prenosa istog.
 • Ukoliko sud odbije taj zahtjev što je vrlo vjerojatno trebalo bi se na njega žaliti i ići na sud više instance, o čemu možemo govoriti kasnije.
 • Živi čovjek, a bilo bi dobro da se ne predstavlja kupcem jer je to pravna kategorija trebao bi tražiti ispis nekretnine iz zemljišnih knjiga jer je ona sada van pravnog prometa, kroz nekakav nazovimo ga „Zahtjev za delegalizacijom“.

Sva ova papirologija donosi određenu pravnu pomutnju u redove ustavno-pravne birokracije jer ljudi u ulogama birokrata nisu navikli da išta osim pravnih i fizičkih osoba postoji i u čudu će vas gledati svakim zahtjevom kojeg podnesete. Ali navikavajte se na to.

Nakon ove papirologije koja i nije toliko velika, a za koju ćemo napraviti nekakve ogledne primjerke, potrebno je obavjestiti Grad/Općinu o novom pravnom statusu objekta ili zemljišta, skinuti sa kuće kućni broj i vratiti ga Gradu/Općini.

Nakon toga bilo bi dobro u potpunosti maknuti poštanski sandučić ili ga skinuti sa zida kuće i staviti na zasebno odvojeno postolje i na njemu napisati velikim slovima

Živi Čovjek taj i taj

Samo u svrhu dopisivanja,

ne prihvaćam ikakve

službene dokumente“

Na određenu ploču napisti opet jasno vidljivo:

Objekt je svojina živog čovjeka

te nije dozvoljen ulaz osobama u

ikakvom službenom kapacitetu,

već isključivo živim ljudima.

Ovo se isto može napisti i na vratima stana ili poslovnog prostora dok se sve druge oznake trebaju ukloniti. Na zemljište samo postaviti tablu ili nešto slično tome.

Ovakvim upisom imovina stječe eksteritorijalni status i ne bi čak bilo loše na ulaz vrata ili zemljišta izvjesiti bijelu zastavu. Eksteritorijalnost proizlazi iz brisanja imovine iz registra (papira) RH čime njena nadležnost nestaje.

Upis objekta/nekretnine u pismohranu živih ljudi moguć je samo onima koji su Sukreatori Zajednice tj. koji su se proglasili Živim Ljudima. Ako to niste napravili prvo to je priroitetno. Oni koji jesu a žele upisati svojinu u registar pismohranu neka zahtjev pošalju na info@zivicovjek.org gdje će im  biti objašnjena procedura i kada će dobiti i QR code koji evidentira pismohranu svojine Živog Čovjeka.

Najvažnije: Ovo iznad nije pravni savjet. Svaki Živi Čovjek koji želi delegelizirati svoju imovinu radi sve isključivo na vlastitu odgovornost

Upozorenje: Ako se niste spremni nositi sa navalom i pritiskom uvijek novaca gladnih gradova i općina i njima pripadajućih komunalnih poduzeća, (državu nećemo iti spominjati) možda je bolje da ne ulazite u ove procedure. Ako pak jeste i spremni ste živjeti punim plućima u ovoj igrici imate našu potpunu podršku u svakom smislu.

 

13 misli o “Delegalizacija imovine i upis svojine”

 1. Jedna sitnica ,a moguće je da griješim, je ta, da isporučitelji tvrtki komunalnih usluga (Hep,Vodovod i kanalizacija,Čistoća, i raznorazni telekomi itd. band ;*)dalje ostaju sudionici pravnog prometa,pa kao takvi mogu prestati isporučivati usluge povratom kućnog broja i de- legaliziranjem(kaže brisanjem )iz svih zemljišno-knjižnih i katastarskih izvadaka /uložaka,su zapravo dužni (i to po zakonu ;*) uskratiti nekom tko više nije u njihovoj dimenziji postojanja ;*)svoje usluge jer to i taj više ne postoji (za njih naravno ;*) Dobro si naveo da većina nikad nije vidjela tu “Svoju” imovinu ,dok sam se potrudio otkriti svoju koja je za moj pojam obitavanja na ovoj zemlji pravo malo kraljevstvo ;*) Doduše zahtjeva nenormalno mnogo rada za osposobljavanje (pogotovo kad radiš sam ) što je meni ovakvome kakav jesam nenormalno uživanje ,jer osim gore spomenute papirologije ,koja mi ne treba ,jer je sva državna infrastruktura jako daleko od objekta i parcela( blažena planina i šuma),tako da je izvanredno mjesto za izradu vlastite komunalne infrastrukture, Struja(solarna elektrana,i još nekoliko teslinih pomagala),Voda(Gustirna oliti tank za vodu velike zapremine),i naravno skeptička jama(potpuno biološka,bez kemikalija sa pročišćavanjem otpadne vode za zaljevanje polja ;*)Moje je mišljenje(samo moje i nitko drugi ne treba misliti isto što i ja ) da se na ovaj način jedino daje kriminalcima ,što svi oni zapravo i jesu (to nisu nesvjesni ni retardirani ljudi ,već jako vješti manipulatori i lopovi koji jako dobro znaju što i zašto rade),materijal za iživljavanje nad bilo kim tko im nešto objavljuje !Nemam potrebu nikome od takvih objašnjavati ni gdje sam ni tko i što sam ,a samom udaljenošću od fiktivnih stvarnosti društva i naselja ,slobodan sam koristiti ništa od njihovih usluga ,a za koju godinicu dokumenti ,mobitel i kućni broj kojim se sada koristim ide na jedno mjesto gdje će sveta vatra špakera na prirodna goriva (drva ;*) pretvoriti alkemijskim procesom te iluzorne tvorevine u ono što one zapravo i jesu (dim i pepeo;*)

  Odgovori
  • https://2012-transformacijasvijesti.com/koronavirus-kovid-19/plandemija-dokumentarni-film-1-dio
   Nema nikakve potrebe obavještavati kriminalce gdje god se nalazili o svojim željama i planovima za ispunjeniji i sretniji život na ovoj planeti !Sami smo kreatori vlastitih sudbina uz pomoć slobodne volje bez straha od svjesno isključenih agenata koji su sami predali svoje duše nekakvom sistemu koji se bavi čime već i time su svjesni sudionici u zločinu protiv čovječanstva i čovječnosti uopće !Ako je došlo do toga da zločinci u bilo kojoj ulozi tog odvratnog društva određuju dobrim ljudima kako će živjeti,odgajati svoju djecu,i sve ostale gadarije ,onda takav život nije vrijedan življenja uopće !Oooprosti mi papeee(pardon ,dražene;*) sve te grube riiiiči ,jer moj život sada,na koronu sličiiii ;*)vrhunska zajebancija u vječnost ;*)

   Odgovori
 2. Zaboravija san samo jednu sitnicu u svemu ovom, da bi Živi Čovjek(pošto gubi blagodat fizičke zaštite krim……..,škužajte,palicajaca ;*)tebao osigurati sebi i društvu primjerenu obranu od upada huna i ajvara na “Svojinu”tako da se more propisno naje….. majke(nek mi žene ne oproste) svakome papira gladnom windfuckeru,koji bi mogao postati potencijalna ugroza te “Svojine”i prvenstveno zdravlja i života slabijih u tom društvu ;*)Ako bi to išlo na ovakav način,tada svi državni službenici pravosuđa automatski gube legitimitet i legalnost postupanja prema ikome tko se deklarira živim čovjekom ,pa je stoga i logično da bi mogli svejedno pod umišljajem ispravnosti vlastitog postupanja napraviti grešku u prosuđivanju što bi ih u nužnoj samoobrani od kriminalnog postupanja moglo koštati vlastitog života u najgorem slučaju !Ako se ipak igra na kartu ,svi smo mi ljudska bića ,netko manje netko više svjestan,oće reć da se razumnim argumentima može nerazumnim bićima objasniti išta,onda sam u krivu potpuno,kao da pokušam vuku i poskoku objasniti da mu nije u redu promatrati čovjeka kao večeru,u ovom slučaju otrovnim pravnim karakterima objasniti da ne truju ljude pravnim otrovima i da im nije u redu svojatati ono što ne pripada njima kao takvima ;*)Kada mi netko maše pravnin dokumentima ,vatan se za mačetu ;*)Neka van stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga da sriću i zdravlje prije svega,i naravno pruži pomoć u svim vašim budućim djelovanjima subverzivnog karaktera ;*)Smrt fašizmu,i tebi sinko ;*)

  Odgovori
 3. A moj hođa, opet si ga nadrobija…
  Amo ovako, jednostavno, kad živiš bez njihovih dokumenti, i nema ništa od nadrobljenog….
  Na osnov čega, agent je zaključija da ti je dom ili zemlja sudjeluje u prometu.
  Ili i ovako, i da imaš sve te befele, koji nisu ništa nego svjedočanstvo da neki bog pripada tebi, opet kako je on di gnjoji hemoroide u nekon uredu, zaključija da je sve to u ikakvon prometu.
  Naravski sve nabrojeno pripada imenu i prezimenu nekog čovika, koji nije opunomočija trgovanje vlastitin imenon, i sad neko čini kriminal, zar ne?
  Čoviku koji obitava između jadrana, drave i mure, republika jamči i osigurava prirodno pravo i pravne tradicije.

  Jednostavno, snađi se druže.
  Slažeš se da su napisane riječi razumljive meni.

  Odgovori
  • Jasno je da te muči drobljenje stina ;*)možda u bubriziman,a na kraju koji kua čitaš drobljenje ,jednostavno zaobiđeš ka istinu i zapališ gradele ,ako imaš di ,narafski ;*) Ili jednostavno voliš reć išta ;*)

   Odgovori
 4. Ja sam izvan pravnog prometa a svojina kojoj sam ja gospodar je u pravnom prometu..? Objava na oglasnoj ploči ne pali?
  Upisom svojine kojoj sam ja gospodar u registar~ pismohranu ako je ja, gospodar svojine, ne koristim 5/10 godina/ napustim korisnik/vlasnik/posjednik postaje..? Tko to određuje..?
  Upisom svojine kojoj sam ja gospodar u registar~ pismohranu te mojim iščeznućem/napuštanjem ove epizode matrixa korisnik/vlasnik/posjednik postaje..?
  “Zajednica također obavještava svih da će ući fizički u posjed dijela Zemlje za koji se utvrdi…” – tko utvrđuje, kako utvrđuje..?
  “… može zauzeti kao posjednik tko god hoće. I to je prirodno pravo, po božanskoj namisli, koji i Jest stvorio Zemlju i Čovjeka za baštinika iste kao i svega što na Njoj Jeste.” – prirodno pravo je da najjači jelen, a ne onaj s najviše volje , želje, potrebe, osječaja, kontrolira najveći i najbolji komad zemljišta i da oplodi što više ženki. Ostali jeleni, i ženke, se moraju prilagoditi. Kad dođu vukovi, svi bježe u MP3. I vukovi bježe, zar ne..?

  Odgovori
  • Dobra observacija.
   A ovi hiđa luta između sistema i slobode, one iskonske, i kako pari nikako da ufati korak. Jebaji ga…
   Evo, jedan primjer iz objave
   Di je definirano tko tumači što je to ispravno… Znan da objava ima rječnik, pa ču pogledat, ali generalno, ko će tumačit ispravnost.
   Vidiš tu je kvaka. Tvrdnja, kontratvrdnja, argumenti… Kad to ne uspije, onda na scenu stupa pendrekefendija. Sad dolazi hrabrost i debljina kože…

   Odgovori
 5. samo jedno malo pitanje: ako se postaje Živi Čovjek i ne živi na teritoriji RH, što sa RH ne komunicira preko Ministarstva vanjskih poslova?

  Odgovori

Komentiraj