Iluzija

U knjigama koje objašnjavaju prirodu uma, pitanje se postavlja ovako: „Um se obrazuje zgušnjavanjem suptilnog dela hrane koju jedemo; on se razvija sa strastima, kao što su vezanost i odbojnost, želja i bes; budući da je on zbir intelekta, memorije i egoizma, dobija zajednički naziv u jednini: “um”; osobine koje ima su mišljenje, opredeljivanje, itd.; pošto je objekat svesti (Sopstva), on je ono-što-vidimo, znači, inertan; iako je inertan, čini se da je svestan, zbog sjedinjavanja sa svešću (poput usijane čelične kugle); on je ograničen, nije večan, podeljen je i promenljiv kao tečan vosak, zlato, sveća, itd.; on ima prirodu svih elemenata (pojavnog postojanja); njegovo sedište je Lotos Srca, isto kao što je sedište čula vida oko, itd.; on je dodatak individualne duše; misleći o nekom objektu, on preuzima njegov oblik i zajedno sa znanjem, koje je u mozgu, teče kroz pet čulnih tokova i biva posredstvom mozga (to jest, zajedno sa znanjem) pridružen objektima, i tako, spoznajući ih i iskušavajući, postiže zadovoljenje. Ta supstancija je um. Kao što se jedna ista osoba naziva različitim imenima, zavisno od funkcije koju obavlja, tako se jedan te isti um naziva različito: um, itelekt, memorija i egoizam, zbog različitog oblika koji preuzima, a ne zbog neke stvarne razlike. Sam um ima obličje svega, tj. duše, Boga i sveta. Kada putem znanja poprimi obličje Sopstva, prisutno je oslobođenje, koje ima prirodu Brahmana: ovo je učenje.

Nema nikakve sumnje da je univerzum puka iluzija. Glavni cilj Veda je da otkriju istinu Brahmana. Ovo je jedini razlog, i ne postoji nijedan drugi, zašto Vede prihvataju stvaranje sveta. Dalje, manje sposobne osobe se poučavaju o stvaranju, tj. o postupnoj evoluciji prakrti (prvobitne prirode), mahattattve (velikog intelekta), tanmatri (suptilnih esencija), bhuta (grubih elemenata), sveta, tela itd., iz Brahmana, dok se sposobniji poučavaju o trenutačnom stvaranju, tj., da je ovaj svet osvanuo kao san, usled čovekovih sopstvenih misli izazvanih
nedostatkom spoznavanja sebe kao Sopstva. Dakle, zbog činjenice da se stvaranje sveta opisuje na različite načine, jasno je da smisao Veda leži samo u tome da poučava o istinskoj prirodi Brahmana, pošto na jedan ili drugi način pokažu iluzornu prirodu univezuma. U stanju spoznaje, u kojem se doživljava njegova priroda-blaženstvo, svako može neposredno da spozna da je svet iluzoran.

 

Bhagavan Šri Ramana Maharši
SAMOISPITIVANJE