Magija

Magija je djelo, radnja povinovanja vanjskog svijeta svojoj unutarnjoj volji. To je tehnička umjetnost koja se odnosi na mašinu – sistem. ako ovo prevedemo na jezik kompjutora onda je kompjutor koji izvršava volju komandi koje se u njega postavljaju. On radi prema tvojoj volji.

Ova definicija demistificira magiju, i pokazuje njeno pravo lice. ona je upravljanje energijama. Sistem je mašina koja dozvoljava onima koji razumiju magiju da imaju moć nad onima koji nemaju to znanje i mašina se odnosi na magiju i na sistem jer je iz njega moć derivirana.

Nema umjetnosti koja nije religija

nema religije koja nije filozofija

Nema filozofije koja nije znanstvena

Nema znanosti koja nije umjetnost

-John Anthony West

Kroz povijest društvo je razdijelilo ove navodno razičite discipline kako bi ih bolje razumjeli pojedinačno, ali one odista nikada nisu, niti bi ikada mogle biti razdvojene. Sve je jedinstveno.

Umjetnost (im); znači umjetno, vještačko, nije prirodno, napravljeno od čovjeka

arte-fact (izrađevina) (im); bilo što napravljeno ljudskom umjetnošću, vještinom

arti-ficer (majstor) (im); onaj koji stvara umjetnošću ili vještinom.

magi (im); (od magus) član Perzijske Svećeničke kaste

magičari (su množina od Magus) također znani i kao čarobnjaci, vračevi, vještaci

“magi je onaj koji, kroz zajedništvo govora

sa besmrtnim bogovima,

posjeduje nevjerovatnu snagu uroka/kletve

za bilo što što želi napraviti.”

-Apelius

nadnaravno (pr); određene sila iza prirodnih zakona iz srednjevjekovnog Latinskog supernaturalis što znači “iznad ili izvan prirode”

Spell (slovkanje, bacanje uroka)(g); bajanje, čarobiranje, vradžbina (šarm), iz staro engleskog slovkanje, priča, govor”

“Skupina riječi sa magičnim snagama” prvi put zapisana oko 1570.

Izraz “spell” se općenito upotrebljava za magijske procedure koje uzrokuju štetu, ili prisiljavaju ljude da naprave nešto protiv svoje volje – nasuprot vradžbinama za liječenje, zaštitu, itd.

gramatičar:

“student ili pisac (Latinske) gramatike, filologist, etimologist; ” u generalnom smislu “učen čovjek” kasno 14.st., od starofrancuskog grmairien “mudar čovjek, osoba koja zna latinski; mađioničar”

dictionary.com

Gramatika (im) rano 14.st, staro francuski “učenje”, posebno latinskog i filologije (proučavanje jezičnih pojava), gramatika, (magično) bajanje, bacanje uroka, mumbo-jumbo ( komplicirana aktivnost ili jezik obično korišten da zamrači i zbuni),” Iz latinskog grammatica, iz grčkog grammatike tekhne “umjetnost slova”

Engleska riječ gramarye također je značila “učenje u generalnom smislu posebno za kastu pismenih” (rano 14. st) koje uključuje astrologiju i magiju; stoga je drugo značenja “skriveno/okultno znanje” (kasno 15. st.) što je evoluiralo u Škotsko glamor.

Government (vlada) – ‘govern’ od latinskog gubernare ‘upravljati, voditi, ravnati, vladati’, ‘ment’ od latinskog mens ‘um, razumijevanje, razum’

Vlada znači ‘kontrola uma’, i one su kreirale određene ideologije u koje su ljudi povjerovali, ali to je tek puka fikcija, iluzija. Država i državna politika je naprosto stanje uma, ideologija koja u stvarnosti ne postoji.

Vlada upravlja državom (administer)

Ministers (g) rano 14 st. ‘izvesti religiozni obred, pružiti religioznu službu, kasno 14. st. ‘učiniti službu ili pomoć’.

(im) oko 1300 ‘onaj koji nastupa po autoritetu drugog’, od latinskog minister. To znači ‘svećenik’, što je potvrđeno u Engleskoj u ranom 14. st. U političkom smislu ‘viši državni službenik’ je potvrđeno od 1620, od pojma ‘ kraljevska služba’.

Ministry (ministarstvo) (im) iz kasnog 14. st. znači ‘funkcija svećenika,’ od starog francuskog menistere ‘služba, sekretarijat; pozicija, pošta, zaposlenje’, i direktno od latinskog ministerium ‘ured, služba, pohađanje, ministriranje’.

Dakle – imamo posla samo sa sekretarijatom umne kontrole u kojem političari paradiraju u svojim lijepim odjelima, luksuznim automobilima i uredima, što je običan igrokaz i šarada. Zakoni su nadnaravni – jer su izvan zakona prirode. Ljudski zakoni su nadnaravni, nadnaravna sila, urok, kletva.

Magistrate (sudac, sudac za prekršaje) Magi-strate

Mađioničar koji koristi strategije; Strategijsko korištenje riječi. On strateški baca uroke. Zakoni, ustavi, pravne knjige, knjige su uroka ili grimoriji.

Prizivanje duhova

Summon (prizivanje) (g) od staro francuskog sumundre ‘summon’, zvati, pozvati na sud, aludirati’, autoritativni poziv da budete na određenom mjestu u određeno vrijeme, zbog određenog razloga.

Od sub – ‘ispod’ + monere – ‘upozoriti/zaprijetiti, savjetovati’.

Conjure (prizivati) (g) iz 13. st. ‘zapovijed pod prisegom’, dozivati, zakleti se zajedno, urota, zavezani prisegom. U magičnom smislu ‘ograničavanje zakletvom’, demon koji nekoga veže.

Fraza: conjureup ‘uzrokovati pojavljivanje u umu’ ( posredstvom magije) potvrđeno 1580ih. Dolazi od latinskog conjuare (zakleti se skupa) od com – ‘skupa’ + iurare – ‘zakleti se’ (vidi sud (i)).

Odlomak iz knjige koja govori o magiji prikazuje što i kako se prizivanje najbolje radi. ‘Najbolji način koji služi za primjer kompliciranih rituala prizivanja i sazivanja duhova je reproducirati na mjestu izvode iz srednjevjekovnih grimorija, koji daju detaljne instrukcije o ograničavanju duhova, i demonskih i anđeoskih. Također ćemo osigurati informacije o njihovu rangu, magičnom znaku ili pečatu, i generalnim karakteristikama.’

Sigil (magični znak) (i) nacrtani ili naslikani simbol za kojeg se smatra da ima magičnu snagu. U astrologiji, okultni uređaj koji navodno ima veliku moć ( iz 1650 god)

Seal (pečat); skraćeni znak ili okultni pečat, znak ili simbol (sign je potpis, ali i simbol, znak)

Od Latinskog sigillum ‘znak’.

Pečati su služili da označe stvari koje imaju dublji kontekst, mnogo apstraktniju ideju

Seal (pečat/plomba) (i) je uređaj ili tvar koja služi za spajanje dvije stvari skupa tako da spriječi njihovo razdvajanje ili da spriječi postavljanje bilo čega između njih.

Komad voska, olova, ili drugog materijala sa jedinstvenim utisnutim dizajnom, prikačen na dokument kojim se garantira originalnost.

Stvar koja se odnosi na potvrđivanje ili garanciju nečega.

Skraćeni znak ili okultni pečat, znak ili simbol.

(g) vezivanje ili prisno/tijesno osigurano

Pečati služe za suverene kojima se potvrđuje originalnost njihovih dokumenata. Što to znači u kontekstu magije? Pogledajmo sliku iz knjige čuvenog Anton LaVey-a o prizivanju duhova (slika 9). Kako ovaj uspijeva da se ispred njega pojavi taj netko koga poziva? Da se ovaj entitet pojavi ispred njega? Za to je potrebno nekoliko elemenata. Vidite da stoje u pečatu, drži komad papira, ali prvenstveno treba tvoje ime. Bez imena – ne može se pozvati nijedan duh.

Znači magu treba pečat koji će ga zaštititi, knjiga u ruci, bez nje nema ništa, te pravilno korištenje ceremonije prizivanja duhova i ime entiteta kojeg poziva, kao i riječi koje mu daju autoritet da to napravi. Kako se ovo odnosi na čovjeka i/ili državu?

Kako se osjećate kada dobijete poziv da se pojavite na određenom mjestu u određeno vrijeme i vaše ime na njemu? Na dokumentu postoje magični znakovi koji imaju navodnu veliku snagu s pečatom na dnu. Primjerice, poziv na prekršajni sud ima sve odlike prizivanja duhova. Nalog za plaćanje samo su riječi. Čovjek odgovora na to jer je uključen element straha, koji je posljedica magije koja je bačena na njega. To jesu samo riječi, ali one su taktički i strateški iskorištene tako da te primoraju da djeluješ i povjeruješ. Sudac te poziva da se čovjek pojavi u njihovim odajama u određeno vrijeme, a tamo se i pojavljuje, ali kao duh. Ako čovjek zna što se tamo događa, moći će napraviti bolju strategiju kako bi se mogao osloboditi ovih nabaca i magije koja se koristi protiv njega. Kada dobiju nalog za pojavljivanje na sudu, ljudi često uzimaju odvjetnika koji će da bacati uroke umjesto njih, jer su oni i ovlašteni na bacanje uroka, te tako pokušavaju umanjiti učinke magije bačene protiv njih. Kad sudac da nalog za plaćanje, ili stavljanje čovjeka u zatvor, to ima učinak, i to nadnaravni koji je van prirodnih zakona – jer sustav magije, država i represivna mašina daje moć sudcu da to učini.

Magija