Rađanje bogova Novog Doba

“Bog je mrtav!”  F. Nietsche

Bezboštvo na zemlji, koje je konstatirao Nietsche, nije dugo trajalo. U razmaku od deset godina, na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, izlaze na svjetlo dana, tri knjiga S.Freud-a.  “Tumačenje snova” je izašlo 5 godina poslije knjige o Psihoanalizi. Pet godina poslije “snova“ izlazi knjiga o seksualnosti. Te knjige su svjedočile o energetskoj promjeni kozmičkih razmjera. One su dokumentirale kako se promjenio “duh vremena” i kako su shodno toj promjeni, rođena božanstva, adekvatna novoj energetskoj situaciji na zemlji.

Tako su na prijelomu ta dva stoljeća, rođena tri božanstva Novog Doba. Nova disciplina usmjerene pažnje na samo jednu individuu, prozvana psihoanaliza, svjedočila je rođenju Boga zvanog Svijest. Disciplina oštrog promatranja snova, potaknula je rođenje Boga zvanog Sloboda. Na kraju je disciplina usmjerene pažnje na seksualnost, donijela na svijet Boga sa imenom Individualnost. Ta tri Božanstva su sa vremenom prepoznati kao temeljne vrijednosti novog čovjeka, novog društva, novog vremena, koje je tada bilo na pomolu. To novo sveto trojstvo zapravo čini novo sveto jedinstvo: svjesni slobodni individualac.

Vratimo se samom spektaklu rođenja Bogova. Prvo je na kauču prvog psihoanalitičara, ali ne iz prvog pokušaja, rođeno božanstvo Svijesti. Prvi pokušaj začeća i rođenja svijesti se nije posrećio. Pacijent je umro, nakon što je dobio smrtonosan koktel opijata. Freud se, kao tipični pripadnik onih samopouzdanih pojedinaca, koji nisu bili raskoljeni ranim traumama u djetinstvu, time nije dao obeshrabriti. Nije ni prihvatio, tada kod francuskih liječnika omiljenu, metodu liječenja hipnozom, koja nije bila dovoljno trezvena da omogući rađanje svjesti. Freud je zapravo igrom slučajnosti, kao što se to obično događa kod svih veliih otkrića, dobio ideju za novu “metodu kauča” od jedne svoje vrlo samosvjesne pacijentice. Ta metoda podaruje osjećaj povjerenja, intimnosti, sigurnosti i opuštenosti, osposobljavajući pacijenta da uđe u svijet onstran društvene moralnosti. Sa vremenom je “kauč” postao legendarna mašina za podupiranje buđenja najdubljih skrivenih sjećanja skrivenih u podsvijesti ili tjelesnoj svijesti. Terapeut je sebe ograničio samo na glas podrške iza leđa pacijenta, svjedoka koji promatra bez osuda i vrednovanja. Samo u takvo nježnoj, bezvremenskoj i harmoničnoj okolini, u toj atmosferi vakuuma društvenih vrijednosti, vlastite važnosti, srama i straha, moglo je doći do rođenja jednog novog božanstva.

Otkriće svijesti usko je vezano sa otkrićem osobne povijesti. Naime, Freud je shvatio, da upravo osobna povijest ima moć zarobiti svijest trikom traumatičnog iskustva. Putovanje u osobnu povijest, postao je avantura, otvor u novu dimenziju, jedan novi paraleni svijet, živ i pun energije. Stoljećima prije Freuda, stare su civilizacije poznavale ljekoviti i prosvijetljujući karakter putovanja u vlastitu prošlost. Svijesno putovanje u taj svijet, lišavalo je putnika bremena njegove osobnosti i postepeno, gotovo neprimjetno ga pretvaralo u nad-čovjeka. Svjesno uranjanje u taj svijet je ulazak u drevni svijet mitova, legendi, bogova i polu-bogova, koji zapravo nikad nisu ni prestali postojati. Oni su samo ispali iz našeg fokusa, kao posljedica marifetluka naše civilizacije i njenih manipulacija: izvrtanja prirodnih vrijednosti. Doslovno je izvršena tajna i ilegalna zamjena bogova, tokom koje su oni umjetno-mentalni, zamijenili one prirodno-energetske.

Nakon božanstva svijesti je rođeno božanstvo Slobode, koju simboliziraju snovi. Svijet snova je svijet slobode, ili barem vrata u slobodu svijesti. Snovi su dio onog dijela našeg bića koji nikad nije potpao pod potpunu kontrolu našeg “društvenog Ja”. Snovi su vrata u slobodu naše individualnosti, neopterećenu dogmama, zakonima i društvenim moralom. Snovi postoje samo onda, ako postoji njihov svijesni svjedok: svijest. Pionirski pothvat analiziranja snova, u svoj legali tadašnjeg medicinskog miljea, napravio je mostobran, iskorak u područje iznad onog društvenog Ja. Snovi su postali neoborivi dokaz o mogućnosti postojanja i dosezanja slobodne svijesti. Tako je rođeno je novo božanstvo slobode, izronivši iz paralelnog svijeta snova.

Kao što za svaki fenomen stabilnosti trebaju najmanje tri stupa ili tri noge, tako je na kraju rođeno i treće božanstvo, sveta individualnost. Za Freuda je sve ono mentalno bilo apriori loše. Za njega je to bio onaj društveni dio nas, kojem je cilj da nas zatruje, manipulira i kontrolira. Shvatio je da ni ono mentalno kao ni ono društveno Ja nje autentično, te ne može biti osnova individualnosti. To može biti samo jedna jaka prirodna sila, naša seksualnost. Freud je bio dovoljno trezven i hrabar da uvidi da svi izražaji individualnosti izviru iz naše seksualnosti. Kako bi i moglo biti drugačije? Da li dijete nastaje tako da ga donesu rode, potpisivanjem nekog formulara ili energetsko-životinjskim aktom začeća? Potkopavanjem seksualnosti kao naših energetskih temelja, dolazi do destabilizacije naše istinske individualnosti. Ima li išta debilnije od ignoriranja i demoniziranja procesa vlastitog postanka?

Ta tri nova Božanstva su potresla stabilnost tadašnjeg, moralom ograničenog društva. Mnogo je bilo onih, koji su iz kukavičluka u odnosu prema vlastitoj “osobnoj povijesti”, našli snage da bjesomučno kritiziraju metode Freudove psihoanalize. Ipak, njena efikasnost je bila bez premca i dobar glas se brzo proširio među onim eksperimentalno nastrojenim dijelom stanovništva. Ubrzo je gomila obožavatelja, žednih individualizma, slobode i svijesti, u stopu pratila Freuda, tako da i tokom ljetnog odmora nije imao „živa mira“.

Duh ili božanstva vremena su sile koje se ne daju potisnuti, premda je moguće utjecati na smjer njihovog toka. Prvi ozbiljan napad na Freuda i tri nova božanstva, došao je iz njegovih najbližih krugova. C.G.Jung je svijetu ponudio jedan drugačiji, lakše probavljiviji, iako nadasve impotentan sistem za praktičnu primjenu. Omađijani njegovim novim pojmovima, konceptima i lijepim etiketama, znanstveni krugovi do dana današnjeg orgijaju sa Jungovim mentalnim konceptima. Oni su bili i ostali lažni ili umjetni bogovi, namjenjeni perverznom svijetu univerziteta. Slična sudbina je gotovo istovremeno zadesila i Teslu. Veličina i snaga njegove ne-osobnosti je toliko uplašila one sile koje upravljaju društvom, da je ka protuudar osmišljen projekt zaštite od „elementarne nepogode zvane Tesla“. Taj projekt je, podržan koordiniranim radom medija i korumpiranih znanstvenih institucija, nažalost uspio. Danas ga poznajemo kao “projekt Albert Einstein”.

6 misli o “Rađanje bogova Novog Doba”

 1. dakle- rađanje je bogata rječ,zar ne?…..rušitelju……pa zgodno si si to uzea i napreduješ u dijeljenju…pokazati ću ti malu nadopunu u tvom nastojanju da što više puzlica pozložiš prije nego propjevaš nama ostalima….naravno nije ka tvoja a la tra….ali…..ali…..zakaria je isto bia vrijedan do presude da je dosta izkokodaka’…….pa………..pjevaj moju pismu………kao i ostali koji ovamo naiđu
  http://universespirit666.blogspot.com/2013/09/izgubljena-enki-eva-knjiga_24.html

  Odgovori
 2. e i ovdi si …pogodia…….
  ….. Oni su bili i ostali lažni ili umjetni bogovi, namjenjeni perverznom svijetu univerziteta. Slična sudbina je gotovo istovremeno zadesila i Teslu. Veličina i snaga njegove ne-osobnosti je toliko uplašila one sile koje upravljaju društvom, da je ka protuudar osmišljen projekt zaštite od „elementarne nepogode zvane Tesla“.
  eeeeee pa ima nešto i o tome tko je zaista bio Tesla… i nešto u vezi značenja …..bezgrešno začeče……
  Note: written on Nov 15, 1995
  Tesla was a genius given to grandiose plans, all of which failed. He did indeed ask for assistance from Service-to-Self aliens, giving The Call, and many of his insights were due to conferences with these aliens, who found him remarkably gullible. Tesla absolutely believed in what he was purporting and became a salesman with remarkably persuasive abilities. The Service-to-Self aliens who toyed with Tesla knew they would not be allowed to give Tesla real technology or knowledge, factors that would trip the balance between the orientations. However, lying to Tesla and setting him off to set the stage for more of such games with humans is within the bounds they are allowed to operate within. So they lied, and Tesla’s eyes lit up, and just as expected Tesla ran around gathering disciples and sponsors. To this day there are humans who firmly believe he was onto something and pursue his theories. Tesla postulated that electrical energy could be harnessed to the degree that it could be captured as free energy and likewise redirected as free energy.
  He was given enough information from Service-to-Self aliens who answered his call to be able to demonstrate these theories in a preliminary manner, using concepts and devices new to the science field. Therein lay his fame, and therein lies the tenacity of his disciples. However, the Holy Grail they seek is not down the path they have been set upon.
  prevod :
  Napomena: napisano 15. novembra 1995
  Tesla je bio genij dat na grandioznim planovima, koji su svi propali. Doista je zatražio pomoć od vanzemaljaca Service-to-Self, dao je Poziv, a mnogi su njegovi uvidi bili zbog konferencija s tim vanzemaljcima, koji su ga smatrali nevjerojatnim lakoćom. Tesla je apsolutno vjerovao u ono što želi i postao prodavač s nevjerojatno uvjerljivim sposobnostima. Vanzemaljci Service-to-Self koji su se igrali s Teslom znali su da im neće biti dopušteno da Tesli daju stvarnu tehnologiju ili znanje, čimbenike koji će pokrenuti ravnotežu između orijentacija. Međutim, laganje Tesli i namještanje njega da postavi pozornicu za više takvih igara s ljudima je unutar granica u kojima je dopušteno da djeluju. Tako su lagali, a Tesline su se oči zapalile i baš kao što se i očekivalo, Tesla je trčao oko okupljanja učenika i sponzora. Do danas postoje ljudi koji čvrsto vjeruju da je on nešto radio i slijede svoje teorije. Tesla je postulirao da se električna energija može iskoristiti do te mjere da se može zarobiti kao slobodna energija i preusmjeriti kao slobodna energija.
  Dobili su mu dovoljno informacija od vanzemaljca koji služe sebi da su se odazvali njegovom pozivu kako bi mogao te teorije demonstrirati na preliminarni način, koristeći nove koncepte i uređaje. U tome leži njegova slava i u tome leži tvrdoglavost njegovih učenika. Međutim, Sveti Gral koji traže nije na putu kojim su zacrtani.

  Odgovori
 3. ajmo dalje uz naslovnicu rušitelja rađanje bogova novog doba……….što je aktuelno – prilog
  …..https://youtu.be/pvs1QIhUM-8
  i komentar na prilog :
  Kad su jezera počela pjevati čovječanstvo, vibrirajući zbog napetosti u stijeni, stvarajući naizmjenično povlačenje i opuštanje, ovo je u početku zvučalo kao glazba – trube Kijeva i bjeloruski rogovi. Tada su druge zone protezanja dodavale svoje zvukove, ali nisu sve zvučale poput glazbe. Tampa Bay je zavijao. Saskatoon je zazvonio. Varijacije u kojima nema vode koja bi vibrirala uključuju humke i gromak, poput bubnjeva. Sva ta pogođena područja nalaze se u zonama rastezanja, gdje se stijena razdvaja. Ali središnja Kina ne smatra se proteznom zonom.

  Velika Euroazijska ploča proteže se od Velike Britanije do obale Kine, bez obruba ploča i time je Kina doista u zoni rastezanja. Protezanje će postati toliko intenzivno da će se za vrijeme pomicanja polovica novi unutarnji zaljev probiti kroz Perziju do Uralskih planina. Ako Kijev i Bjelorusija, London i München mogu pjevati i zavijati, onda to može i Kina. Provincija Guizhou doista je dobila zemljotres, kao i čitav niz zemljišta iznad Tibeta. Provincija Guizhou ima rijeke, ali ne dovoljno velike da bi ih pjevale. Ali kad se planine razdvoje, doista će zavijati od boli.
  ( a zar Balkan ne drhti i trese ?- CILA NAM JE PLANETA U PORASTU UZNEMIRENOSTI -pogledaj izvještaj na USGS)

  Odgovori

Komentiraj