Smrt

Bez obzira na spiritualnost i duhovnost te pitanje da li smrt postoji za pravni sistem ono nije relevantno jer u pravnom sistemu se samim participiranjem smatrate mrtvima. obzirom da mrtvi nemaju ikakva prava moguće je napraviti doslovno robovski sistem jer ljudi iz neznanja sami za sebe kažu da su mrtvi.

Jeste li živi ili mrtvi?

Što biste odgovorili na ovo pitanje? Pretpostavljam da bi većina odgovorilia odmahivanjem ruke, prezrivim pogledom, smijanjem i sl. Glupo pitanje. Naravno da smo živi. Pa dišemo radimo, mislimo, jedemo, gibamo se. To je dokaz da smo živi.

To je istina, ali da bismo mogli komunicirati sa pravnim sustavom, nužno je da budemo mrtvi. Pravni sustav u koji smo duboko upetljani, ne može prepoznati živog čovjeka, već se morate deklarirati mrtvim?

Kada stupate u kontakt sa državom ili bilo kojom njenom institucijom ili sa privatnim tvrtkama, prvo morate pokazati dokument. To može biti osobna karta, vozačka dozvola, putovnica i sl. Na svim tim dokumentima vaše ime i prezime je napisano VELIKIM SLOVIMA. To je dokaz da ste mrtvi.

Svaki “autoritet” – od prometnog policajca do suca Ustavnog suda – prvo te mora pitati koje je tvoje ime, a ti moraš odgovoriti, jer inače te ne mogu ni prstom dodirnuti. Ne bi imali ovlaštenje to uraditi. Naravno da ovdje govorimo o privatnom, upravnom, trgovačkom, poreznom pravu itd…

Provjerite sve vaše dokumente, sve dopise koje ste dobili bilo od države ili od privatne tvrtke. Na svakoj piše vaše ime VELIKIM SLOVIMA.

Ne vjerujete? Prošetajte malo po groblju i pogledajte imena na nadgrobnim spomenicima. Ja osobno još nisam vidio spomenik na kojem je ime malim slovima. Zaključak je jasan. Imena mrtvih ljudi pišu se VELIKIM SLOVIMA (RIMSKA KAPITALA – VERZAL) istima onakvima kao u svim našim dokumentima.

Inače je to u Rimskom Pravu koje je istoznačno sa Pomorskim Pravom ili sa Trgovačkim Zakonom (UCC), a koje je istoznačno sa Kanonskim Pravom, koji nadilazi zakone pojedinih nacija i koji je tajni sudski sustav moćnih, poznato kao:

Capitis Diminutio (Minima, Media, Maxima)

Capitis Minima = Minimalni gubitak prava (Stipe Mesić)
Capitis Media = Djelomičan gubitak prava (Stipe MESIĆ)
Capitis Maxima = Potpuni gubitak prava (STIPE MESIĆ)

Što o tome kaže Blackov rječnik prava. http://thelawdictionary.org/capitis-diminutio/

U rimskom pravu. Smanjenja ili uskraćivanje osobnosti. Obrađuje bio gubitak ili ograničavanje čovjekove statusa ili agregata pravnih atributa i kvalifikacija. Imaju tri vrste, popisane kako slijedi:

  • Capitis diminutio Maxima. Najviša i najopsežniji gubitak statusa. To se dogodi kada se čovjekovo stanje promijeni iz slobode u ropstva, kada je postao rob. To odnosi sa sobom sva prava državljanstva i sva obiteljska prava.
  • Capitis diminutio Media. Manje ili srednje gubitak statusa. To je događaj u kojem je čovjek ostao bez prava građanstva, ali bez gubljenja svoju slobode. To odnese i obiteljska prava.
  • Capitis diminutio Minimum. Najniži ili barem konačan stupanj gubitka statusa. To se događa kada su  čovjeku obiteljski odnosi promijenjeni. Prava slobode i državljanstva ostaju nepromijenjena.

http://en.wikipedia.org/wiki/Capitis_deminutio

Prema zakonima koje smo gore spomenuli, sve se svodi na trgovinu i ugovore unutar trgovine. Da bi ugovor uopće bio valjan, živo biće (čovjek) i mrtva korporacija, ne mogu ni na kakav način sklopiti pravno valjan ugovor. Netko potpuno odgovoran i netko djelomično odgovoran, ne mogu sklopiti ravnopravan ugovor. Kako fiktivna tvrtka ne može oživjeti, nužno je živog čovjeka degradirati u mrtvog, ali ne fizički naravno, već samo fiktivno na papiru. Ugovor kojeg vaša osobna karta potpiše sa državom pravno je valjan i možete nepoštivanjem tog ugovora završiti u zatvoru, kada se identificirate kao taj na osobnoj karti.

Npr: Kada vas zaustavi policajac on pita slijedeće. Vozačku i prometnu. Vi mu dajete i jedno i drugo.

Vozačka dozvola je dokaz da ste mrtvi i da ugovor koji (ni)ste potpisali sa državom, vezan za zakon o prometu vrijedi, te vas policajac, kao izvršni službenik korporacije s kojom imate valjan ugovor, može kazniti za bilo koji prekršaj iz domene ovog zakona ili nekog drugog.

Prometna je dokaz da ste svoje auto dali državi, a ona vam je pustila da se njime koristite po njenim uvjetima i pravilima. Više o tome OVDJE. U prometnoj ime „vlasnika“ piše velikim slovima pa je tako i taj ugovor valjan te vas policija također može kazniti ako auto nije pravilno registriran, plaćeno osiguranje i ostalo.

Ovaj primjer se može primijeniti na bilo koje institucije.

Razmislite ponovo o pitanju sa vrha članka.

Jeste li živi ili mrtvi?

Izvor : Kontrola uma