Tko su živi ljudi

Dio zajednice može postati svaki živi čovjek. Prije nego li to odluči predlažemo da se dobro upozna sa generalnim kodeksom i filozofijom zajednice, jer je u interesu svakoga da se stvari stave u čist i jasan odnos odmah u početku.

Etički kod sukreatora društva

Odgovornost živog čovjeka

Poslušnik je biće koje nije odgovorno pred zakonom za svoje djelovanje. On radi ono što mu je naređeno, pa stoga ne može odgovarati za posljedice. Službenici sistema rade prema naputku zakona, propisa, statuta. Najveće prevare i pogubljenja u povijesti radila su se pod krinkom legaliteta i poslušničkog mentaliteta. Takav status je jako privlačan neodgovornim ljudima koji mogu djelovati kao agenti pod kapom društva sa ograničenom odgovornošću. To je u svojoj biti i najbitnija stavka fiktivnog sistema predstavništava. Onaj koji ne govori u svoje ime već kao agent, ne može biti odgovoran. Takav sistem za članove ovog društva prestaje sad, jer pristupom u ovo društvo preuzimaju potpunu odgovornost za sebe i svoje postupke. Ne mogu se sakriti iza ičega, niti iza društva, niti njegovih postulata i statuta. Živ čovjek ne predstavlja ikoga, ima vlastiti razum i vlastito poimanje svijeta kojim se smatra zdravim da donosi vlastite izbore, te time i odgovara za njih.
Preuzimanjem kontrole nad sobom Čovjek ujedno preuzima kontrolu i dominaciju, posjed nad svojim životom, tijelom, dušom, genima, zemljom, nekretninama, ukratko svime što mu pripada i što je stekao svojim radom.

Čovjek, garant mira, suvereniteta i prosperiteta

Čovjek je Biće koje Jest, za razliku od građanina koji mora imati dokaz o postojanju, a kojeg izdaje nadležno legalno-pravno fiktivno tijelo. Građanin postoji i djeluje kao folirant, „u ime čovjeka”, ne kao Onaj koji Jest. Građanin je robovsko-vazalska kategorija definirana Rimskim Građanskim Pravom, a Rimska imperija jest robovlasničko društvo. Stoga je građanin vazal, kmet koji iz neznanja i prihvaćanjem danog identiteta pristaje biti rob(a), jer obitava u iluzornom svijetu koji nije stvoren, niti podržan od univerzalnog Stvoritelja bez kojeg ne postoji išta. Privid postojanja građanina leži u Čovjeku, jer On Jest Put, Istina i Život. On je suveren i autoritet, on je Izvor svega. Jedino kretanjem prema Izvoru svega, udaljavajući se od fiktivnih svjetova, Čovjek dolazi u dodir se mnogostrukim mogućnostima razvoja života i svijesti u istinitom, mirnom i ljubavnom smislu. Građanin je otpad od života i robovlasnički program, program kojeg se ovim dokumentom odričemo na račun onoga čija on smicalica jest. Prestajem ovog trenutka animirati građanina svojom vjerom, sviješću i životnom silom.

Izjava o pristupanju zajednici

Svi se slažemo da dijelimo Život i da dolazimo od negdje, stoga imamo izvor. Također se slažemo da svi dijelimo zajedničko tlo, što je dah koji održava naše živote; Kao takav, naš izvor predstavlja supstancu i tkivo samoga života i zato što je sav život konačno isprepleten u svojoj međusobnoj i međuzavisnoj prirodi, naš jedini izbor ovdje na Zemlji jest činiti ono što je najbolje za sav život, za ono što je najbolje za sve je najbolje za svakoga od nas. Riječ “duh” ima svoje korijene u riječi dah: nadahnuti, ispuniti dahom, biti u potpunosti usklađen sa životom, duha i svega postojanja, a svi mi dijelimo zajedničko tlo kao život da dijelimo i nadahnjujemo zajedno. Zajedno, prihvaćamo načelo da držimo život kao svetinju i čast životnoj sili u svim bićima.
Ova zajednica utemeljena je na načelu da nijedan čovjek neće biti vezan ili ovisan o drugom, da se dar Života slobodno prenosi i stoga nam je namjera da zajednica bude zaštitna ograda, sigurno utočište i sigurna luka u koju svi mogu doći i sigurno prolaziti kroz i izvan mora smrti u zemlju živih. Da stoje zajedno, bez okova, bez ropstva i oslobođeni ludila umova ljudi koji su tražili da se suzdržimo, ograničavamo. Temeljno je pokazati svakome kako se može – vlastitom slobodnom voljom, djelovanjem i izborom – odlučiti da izvuku iz sebe snagu i sposobnost da raskinu okove iluzije stvorenu u i kroz umove ljudi.
Objavljujemo namjeru da podupiremo, njegujemo i branimo prava svih ljudi koja hodaju na ovoj Zemlji i koji dijele dar Života, bez obzira na njihovu nesvijest ili neznanje. Ta je namjera utemeljena na priznanju da su sva osjetilna bića obdarena neotuđivim pravima samoodređenja i temeljnim jamstvima minimalnih kvaliteta života, takvih jamstava koja trebaju ispuniti posjedovanjem osnovnih životnih potreba kao što su pravilna ishrana, odjeća, sklonište, pristup znanju i obrazovanju, i drugo…
Mi istupamo naprijed u miru, bez ikakvog plana osim onih koji su ovdje proklamirani, čime održavamo poštovanje i čast svih ljudi U svim aspektima, religijama, političkim organizacijama i svim drugim ljudskim asocijacijama koje bismo željeli i očekujemo za sebe. U tom smislu izjavljujemo svoju namjeru da poštujemo sva razumna bića s kojima možemo komunicirati. Svaki pojedinac koji želi ući u ovo Društvo ispitat će svoju vlastitu savjest i osobnu predanost ovoj Deklaraciji namjere i u najdubljoj odaji svojeg Srca će se u njemu obvezati održati i ispuniti ovaj svečani savez do najviših svojih mogućnosti. Pozivamo sve one pojedince na ovoj zemlji koji žele poduzeti takav korak da nam se pridruže na ravnopravnoj osnovi.

Svi koji žele biti sukreatori morat će potpisati izjavu da razumiju sve navedene osnovne vrijednosti ove zajednice i da ću svim svojim srcem, dušom i tijelom pokušati živjeti život kakvog podržava zajednicu. Iako sam svjestan da nema nikakve penalizacije ili kazne za djelovanje koje nije u skladu sa ovdje iznesenima ipak izražavam namjeru da odlučno bez ikakvih alibija preuzmem ovaj korak u životu. Izjavljujem da sam svjestan posljedica koje moja odluka da djelujem na ovakav način može prouzročiti, te da za njih nije odgovoran nitko osim mene samog.
Izjavljujem da sam svjestan da je dužnost, ali ne i obaveza tražiti ali i pružiti pomoć svakom članu društva, ali ne samo njemu nego i ostalim živim ljudima.
Izjavljujem da sam svjestan da društvo raste i prosperira onoliko koliko ja u njemu participiram, te stoga prihvaćam dužnost, ali ne i obavezu da samoinicijativno uz najbolju volju i želju pomognem i doprinesem širenju ove ideje i njeno konačno utjelovljenje.
Temeljem pravomoćnosti ovog dokumenta, ali i volje svakog Čovjeka koji je član ovog društva, otvara se mogućnost da se bilo tko, u bilo kojem momentu, individualno i po svojem nahođenju može odreći svih privilegija i dužnosti koje su proizašle iz fiktivnog „društvenog ugovora”, navodno sklopljenog između građanina i države.