Vlasništvo

Primjećujem  da jako mnogo ljudi koji navodno razumiju ove teme i žele djelovati na način izlaska iz iluzije i prihvaćanja istine, još uvijek rado koriste riječ “vlasnik” i “vlasništvo” smatrajući valjda da im te titile daju određenu sigurnost i temelj na kojem postavljaju svoje zahtjeve. Riječ “vlasnik” slobodan čovjek ne bi smio koristiti kada govori o sebi. Zašto? Iz jednostavnog razloga – jer vlasnici su robovi. Koga? Onoga koji im je dao tu titulu.  Riječ vlasništvo je nešto što je u potpunosti povezano sa pravnim sistemom jer je vlasništvo pravo koje fizičke i pravne osobe dobivaju od nositelja tog prava koji je navodno država.

Vlasništvo i druga stvarna prava

Članak 1.

(1) Svaka fizička i pravna osobamože biti nositeljem prava vlasništva, a i drugih stvarnih prava: prava služnosti, prava iz stvarnoga tereta, prava građenja i založnoga prava na svemu što može biti objektom tih prava, ako zakonom nije drukčije određeno.

(3) Pravo vlasništva i drugih stvarnih prava mogu se protiv vlasnikove volje oduzeti ili ograničiti samo pod pretpostavkama i na način određen zakonom.

(6) Što god je zakonom određeno za pravo vlasništva i vlasnike, vrijedi na odgovarajući način i za sva druga stvarna prava, ako za njih nije što posebno određeno zakonom niti proizlazi iz njihove pravne naravi.

Vlasnikova prava

Članak 30.

(1) Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.

Do sada ste trebali naučiti da samo robovi primaju i imaju prava jer suveren čovjek nemože imati nikakva prava jer mu ih nema tko dati. On je izvor prava. U pravnom sistemu je jasno da vlasništvo nije ono što većina ljudi misli da jest.

Dolje ispod su natuknice prema kojima kada promišljate možete jasno zaključiti što znači biti vlasnik i da se ta titula može dobiti jedino registriranjem nekretnina ili zemlje.

 • Vlasništvo ne znači da je nešto tvoje.
 • Vlasništvo znači pravo na upravljanje, ne nužno i korištenje
 • Svako pravo na kojeg se pozivaš moraš od nekog dobiti.
 • Ako postoji vlasništvo, tada i jedino tada može postojati imovina
 • Imovina je sve što posjeduješ na nekakav način.
 • Bitno obilježje imovina je to da svaka imovina mora imati vlasnika.
 • IMOVINA=VLASNIŠTVO
 • Indijanci= Nema vlasništva; nema imovine; nema pravnog sustava
 • Dakle ako nema vlasnika u pravnom smislu nema niti imovine.
 • Priroda koja ne pripada nikome je najobičnija priroda ili možda nekretnina.
 • Nešto što je nekretnina postaje imovina konstituiranjem vlasništva i upisa vlasnika.
 • Imovina ne mora biti samo imanje. Imovina može biti nešto neopipljivo, pokretnina, stvar, pravo. Stog čak i pravo vlasništva u pravnom sustavu se smatra imovinom
 • Logika kaže da nekretnina postaje imovina prilikom registracije. Onog trenutka kada registrirate svoju nekretninu u ured koji upravlja kraljevom imovinom, odrekli ste je se za dokaz o vlasništvu.
 • Međutim tu se ne radi o stvarnoj kući ili zemlji već o fiktivnom broju ili čestici ili ulošku, dvodimenionalnoj papirnatoj fikciji za koju vi vjerujete da je vaš stan.
 • U pravnom prometu se ne može trgovati pravima/nekretninama koje nisu upisane u kraljevo knjigovodstvo, niti će ih itko kupiti.
 • Uglavnom se trguje pravima.

O ovome že biti još mnogo riječi na ovoj stranici jer u pravnom sistemu ne postoji ništa osim registrirane imovine. te je stoga bitno razumjeti da postoje i neki koji čak tvrde da je ljudska duša njihova imovina.

Zapamtite za sada da je priroda živa i da nad njom nitko nema nikakva prava. tako zemlja nemože biti vaša, niti kuća, niti rijeka niti šuma, niti oranica. Sve spomenuto su živa biće koje je čovjek možebitno problikovao, ali ih nije stvorio pa prema tome nemože biti gospodar niti vlasnik. Jedino što se prirodno i razumski nameće jest da slobodan čovjek može koristiti zemlju na svoju i opću korist. Sve drugo je egoistično sranje.

https://youtu.be/kGqsZAuO2kQ
https://youtu.be/Bjb4qGRVKdo