Odgovornost sukreatora

Svaki Čovjek koji želi pristupiti Zajednici iz bilo kojeg razloga mora biti svjestan slijedećeg:

  • Da preuzima potpuno odgovornost za svoje djelovanje i postupke
  • Da nije stupio u sukreatorski odnos kako bi dobio kakve privilegije, te da sukreatorstvo od njega ne iziskuje ikakav dug.

Poštujući Slobodnu Volju kao univerzalni princip neotuđiv i prirođen svakom živom Čovjeku, ovim putem ja; živi Čovjek; su-kreator Zajednice suverenih ljudi na zemlji „živi čovjek“; svjestan Sebe ovim putem objavljujem da je moja potpuna i apsolutna odgovornost za:
– svaku misao koju sobom podržavam
– svaku riječ koju sobom izgovaram ekspresiram
– svako djelo/radnju/akt koje činim
; svjestan da sam jedini uzrok navedenog; spreman u potpunosti snositi apsolutno sve posljedice proizašle iz gore redom navedenog; te da ikoji drugi Čovjek bez obzira bio su-kreator Zajednice suverenih ljudi na zemlji „živi čovjek“ ili ne osim mene ne snosi ikakvu odgovornost za ikakve misli, riječi, stanja i/ili djela proizašla Menom. Ikakav oblik umanjenog stanja svijesti, neznanja, nezainteresiranosti i sl. nisu, niti će mi ikad biti dovoljan razlog za izbjegavanje uzrokovanih posljedica i /ili pokušaj prebacivanja odgovornosti ili dijela odgovornosti na nekog drugog.
Ja; živi čovjek; istinit i suveren na zemlji; apsolutno sam slobodan svaku misao, riječ, emociju i/ili djelo shodno vlastitoj slobodnoj volji prihvatiti ili ne prihvatiti. To je Izbor koji mi itko drugi ne može nametnuti; taj Izbor je izraz moje slobodne volje sada i ovdje.