Fenomen živog čovjeka

U zadnjem prilogu sam pokušao pojasniti fenomenološku metodu redukcije iz perspektive šamanizma, ili bolje rečeno sa pozicije čarobnjaške tradicije drevnih tolteka. Sada ću predstaviti kako je redukciju shvatila jedna Husserlova učenica. Trebali bi biti ponosni da je upravo jedna žena sa ovih balkanskih krajeva osjetila aktualnost i potentnost Husserlove misli i usudila se pratiti svoj poriv da fenomenologiju nauči direktno od njenog oca. Ja sam joj neizmjerno zahvalan, što me je kao studenta potakla za dublje proučavanje fenomenologije i njene kreativne aplikacije na nivou prostorskog planiranja.

Kakve veze ima pak fenomenologija sa tematikom „živog čovjeka“? Deidentifikacija čovjeka od pojma i forme osobe na pravnom nivou je nedvojbeno važan čin. Za samo shvaćanje problematike osobe kao pravnog lica je potrebna inteligencija koja prevazilazi sam nivo intelekta. Poznato mi je iz vlastitog iskustava, da izuzetno inteligentne osobe iz akademskih krugova, nikako nisu mogle ili nisu htjele shvatiti o čemu se tu zapravo radi. Vjerovatno je za to potrebno posjedovanje i uključivanje jedne druge vrste, možda one danas popularne, emocionalne inteligencije. Bilo kako bilo, svjedočio sam situacijama kad su ti doktori nauka doslovno bili iziritirani tom temom, iz samog razloga jer im je bila neshvatljiva.

Upravo nam praksa fenomenološke redukcije dopušta da proces de-osobljavanja proširimo na jedno drugo polje, ljepše i nadasve zanimljivije od onog pravno-birokratskog. Dosljedno i pritom mislim radikalno izvođenje fenomenološke redukcije (FR), ima kao posljedicu ljuštenje jednog po jednog sloja socijalizacije, koji je prekrio nas kao svjesno biće i onemogućava nam direktno promatranje okoline. Jedan od prvih slojeva koji se pritom oljušte je pitanje Boga, božanskog i religije uopće. Pokazalo se kao trans-subjektivna činjenica, da je pitanje božanskog potpuno irelevantno za fenomenološko istraživanje. Niti nas kamo vodi, niti nam pomaže u trezvenom procesu reduciranja stvarnosti do same njene biti tj. objektivne istine.

Fenomenologija se temelji na „fenomenu svijesti“. To je jedina filozofija koja svijest uzima ozbiljno. Samo iz tog razloga je ona istinski temelj spoznaje i tako nauke uopće. Husserl je vrlo brzo prokljuvio zastranjenje moderne nauke i predvidio njenu buduću krizu, shvativši da ona mentalno-duhovni sud predpostavlja svjesnom iskustvu. Tako naučno istraživanje prvo postavlja tezu i gradi pojmovnu strukturu, nebi li kasnije rezultate istraživanja, uklopiti u tu shemu. Ista je stvar sa čovjekom i društvom kao kolektivom. Društvo ne priznaje čovjeka kao individualnu svijest, već samo osobu kao njegov surogat, napravljen po „licu i naličju“ društvenih normi. Ako se želi uklopiti u kolektiv, čovjek se mora milom ili silom prilagoditi strukturi kolektiva i time se odreći tj. odustati od svoje čovječnosti. Ako se složimo da je bit čovjeka promatranje, onda je njegova suština individualna svijest. Odricanjem od svoje svijesti, čovjek prihvaća izdanak kolektivnog uma kao zamjenu za nju i postaje osoba tj. punopravni član društva. Upravo iz tog razloga se sve „punokrvne“ osobe nervozno reagiraju na  pominjanje pojmova svijest i fenomenologija,  jer oba ugrožavanju njeno postojanje.

Svaki živi čovjek mora proći kroz proces fenomenološke redukciju u procesu odrastanja i sazrijevanja. Bez energetske činjenice koja jasno pokazuje skidanja ljušture osobnosti, živo dijete ne može postati živi čovjek. To je poput neke vrste energetske lične karte. Upravo taj proces nam jasno opisuje naša divna Husserlova učenica. Svojom radikalnom redukcijom, fenomenolog se odriče pripadnosti „društvenoj stvarnosti“. Žrtva koju mora za tu slobodu platiti je brisanje svoje „osobne povijesti“, koja je dokaz njegovoj pripadnosti kolektivu kao misaono-energetskom egregoru. Nagrada koju time dobija je oslobađanje  njegove svijesti od uvjetovanosti prostorom i vremenom. Zapravo cijela struktura logike za njega prestaje postojati. Ono što na kraju ostaje je puki promatrač koji opisuje-oslikava promatrano.

Zamka u koju praktičar redukcije (FR-e) može upasti je da pobuca „žito i kukolje“. Konkretno se tu radi o opasnosti, da tokom brisanja sebe kao osobe tj. člana društva, počne brisati sebe kao psiho-fizičku jedinku i počne se gubiti u pseudo-transcendentalnom iliti fantomskim svijetom duhovno-mentalnog. Sudbina  zastranjenja u „duhovno“ je zadesila mnoge praktičare FR-a, pogotovo ako im je uz to udarila i slava u glavu. Samovažnost, duhovnost i društveni ugled su smrtni neprijatelji svakog istinskog istraživača svijesti tj. fenomenaliste (praktičara fenomenologije). Ta negativna spirala je progutala mnoge nadobudne filozofe i danas guta mnoge nadobudne žive-ljude. Strah od gubljenja uma je za neke veći od samog straha od smrti. To je kao da gubimo vezu sa našim Bogom. Zato je toliko važno oljuštiti prvu ljušturu prije negoli se upustimo u dublje nivoe FR-e. Dokle god mentalno masturbiramo na temu „božansko“, nismo zreli za dalje čiščenje i shodno tome sazrijevanje iz pubertetlije u trezvenog živog čovjeka. Fenomenologija ostavlja za sobom oba filozofska diskurza, i onaj idealistički i onaj materijalistički, jedino zbog njihove neeficijentnosti i ne-intencionalnosti. Radikalni intencionalizam je moguć samo onstran njihove prividne dualnosti.

Ukoliko preživi i riješi sve muke i zagonetke dekonstrukcije svoje osobnosti, njegova svijest će polako utonuti u polje čiste i direktne percepcije energije svemira, za čije poimanje mu nije više potreban ni interpretacijski sistem ni njegov ljudski oblik, kao izvor njegove, sada bivše osobnosti. Preostaje mu samo uživati u prizoru kako mu izrastaju krila percepcije, tj. rađanje sposobnosti da sama energetizirana svijest postaje avenija za putovanje ovim magičnim svemirom.

 

2 misli o “Fenomen živog čovjeka”

 1. jesi li ferdo objavio objavu o nepostojanju osobe ili se deklaria kao živi čovjek ?
  ja koji jesam to jesan učinija što je opća poznato. A ti?
  evo ti…
  Legalno – ilegalno, eto sad ću objavit ovdje i neka je svima znano :)…ovom bjavom da je svima dana na znanje putem interneta……potpisano je(što se ovdje ne vidi) mojim otiskom desnog palca (iako sam livoruk-naopak) i rodnim imenom i obiteljskim prezimenom (postoje svjedoci koji su vidjeli)….Hvala na inspiraciji:)

  ja : živo ljudsko biće/čovjek ; izvor prava ;stvoren u biološkom ljudskom tijelu sa muškim spolom na datum : 16. 10. 1957. u SPLITU /RH; ovdje i sada, svojom slobodnom voljom izražavam ovu

  OBJAVU O NEPOSTOJANJU OSOBE

  Kojom objavljujem da je sa današnjim datumom, potezom pera kako je i prijavljena
  (došla na javu /svjetlo ) prestala postojati osoba TOMISLAV MARKOVIĆ, stvorena rodnim listom i/ili izvatkom iz matice rođenih na datum 16.10.1957. god. Ovom OBJAVOM O NEPOSTOJANJU OSOBE, raskidaju se sve fiktivne/imaginarne/izmišljene veze između mene i svih fiktivnih entiteta te njihovih stvoritelja. U daljnjem tekstu ove OBJAVE stoje sve bitne stavke vezane uz mene; čovjeka /ljudsko biće, koji jesam, te; ukoliko bilo koja institucija i/ili institut i/ili entitet kojem se ovo objavljuje želi stupiti preko svojih subjekata (podanika) u bilo koji odnos/ interakciju samnom, čovjekom / ljudskim bićem temeljem moje slobodne volje, dužan je primjeniti doktrinu agenta i principala. OBVEZA JE PRINCIPALA OBAVJESTITI SVOJE AGENTE O OVOJ OBJAVI, I OBVEZA JE AGENTA OBAVJESTITI SVOG PRINCIPALA O OVOJ OBJAVI

  Dakle ;

  Ja, koji neću biti s IMENOM I PREZIMENOM (pisano verzalom, velikim slovima) /OSOBA, ovdje i sada proglašavam svima s nečistim rukama;
  Neka bude znano da sve riječi/slovopis/sricanje na i unutar ovog dokumenta nastaju od moje slobodne volje i namjere te kao takvi i ostaju, bez pretpostavki/predmnijeva/prejudiciranja na/od/za sve uključene, gdje moja namjera slobodne volje nikada neće biti povrijeđena;
  S obzirom na to da je velika obmana i zloporaba otkrivena i položena na očevid, gdje su oni s nečistim rukama sada na svjetlu, vidljivi svima, te imaju suditi samo sebi samima, te;
  Budući da ne otkrivanje ima namjeru prevare/obmane u istom činu/djelu, bilo koji/svi ugovori tijela, uma i duše su poništeni i nevažeći, ab initio, ab infinitum u ovoj željenoj namjeri da se počini prevara pomoću izostavljanja i/ili provizije u koju su svi uključeni te;
  S obzirom na to da je prijetnja silom, primijećena ili prava, dokaz namjere o potpomaganju i poticanju te iste obmane, a gdjegod je uključena pretpostavka i predmnijev, stoga je ista uništena i time čovjeka prepoznajemo po njegovim djelima, pod njegovim/njihovim vlastitim željenim namjerama,bilo da stoji u znanju ili neznanju o uzvišenom zakonu pod kojim svi stoje te;
  Kako su svi potpisi, ugovori, sporazumi, pretpostavke, asumpcije, presumpcije, predmnijevi i ostalo položeni kao poništeni i nevažeći ab initio, i budući da su svi u nepoštivanju/prevari gdjegod je od DRŽAVE/VATIKANA posjedovano i na koje isti polažu sva prava te ih pridržavaju, uz uključeno IME I PREZIME

  TOMISLAV MARKOVIĆ

  te;

  Budući da je namjera za počinjenje prevare i željenog nerazotkrivanja istine, pri čemu je i namjera za porobljavanje sveg čovječanstva/čovječnosti od strane crkve/države u ovoj svrsi u potpunosti razotkrivena pa time svakog čovjeka njegova vlastita djela čine znanim i prepoznaje ga se, te;
  Kako sva registrirana imena, ustvari, jesu vlasništvo DRŽAVE/VATIKANA, svi pripadajući predmeti takvih registriranih imena, kao i svaka uporaba istih, čine sve strane/stranke prijevarnima te u nepoštivanju preko željene namjere za obmanom i/ili uporabe bez upućenosti i poznavanja same bîti predmeta, gdje svi predmeti države/crkve vezani uz uporabu registriranih imena ostaju predmeti države/crkve a u kojima je očita umiješanost trećih strana kroz moju ili bilo čiju uporabu spomenutih registriranih imena očigledna, te;
  Budući da moja namjera nije da počinim prevaru ni bilo koje drugo podlo i prezirno djelo, suprotno tome moja volja jest da nikada ne potpomažem i podržavam niti jednu živu dušu/čovjeka pomoću svjesnog znanja ili neznanja i neupućenosti s moje ili bilo koje druge strane i bilo kakva uporaba i/ili polaganje prava/potraživanje/tražbina/tvrdnja počinjena korištenjem prije spomenutog legalnog imena načinit će bilo koji takav pokušaj činom/djelom prevare s namjerom dobave financijske provizije, te;
  Budući da bilo koja/sva uporaba državne/crkvene identifikacije temeljene na tim prethodno spomenutim imenima ili ostalim varijacijama istih čini korisnika takvih imena učesnikom u apsolutnoj prevari putem neznanja te izostavljanja priopćenja od strane crkve/države, te;
  Budući da bilo koja i sva potraživanja, zahtjevi i polaganje prava od bilo kojih/svih stranaka/agenata/živih duša prema drugome, bilo sa željenom namjerom ili u neznanju čini iste
  krivima za prevaru uz akviziciju i/ili izostavljanje istine, te držanja lažnog svjedočanstva/svjedočenja a
  kao takvi su u nepoštivanje crkve/države/sebe te slobodnom voljom i namjerom potpomažu i podržavaju prijevarne obmane, po čemu se polaže presuda na bilo koje/sve agente crkve/države/sebe na temelju same akcije takvog potraživanja/polaganja prava, te;
  Kako namjera (Duh/Spirit) mora biti dokazana kod svih uključenih, sada leži na crkvi/državi da dokažu da željena namjera za počinjenjem prevare nema za svrhu počinjenje takvog djela s prijašnjim/prethodnim znanjem o stvari,agenti/službenici/pisari/činovnici/članovi odvjetničke komore koji su svi redom vezani zakletvama/prisegama prema/za/od/sa Crkvom/Državom jesu i još uvijek svojom voljom i namjerom obmanjuju i varaju čovječanstvo i jesu po djelima svih onih koji su vezani danim/primljenim zakletvama/prisegama prema crkvi/državi, osuđeni po/u/na svim djelima počinjenja štete prema bilo kojim/svim oštećenima, te;
  S obzirom na to da je namjera prevare svih vezanih uz crkveno/državne entitete, id-entitete, živog čovjeka/žive duše, općenito vidljiva pomoću namjernog izostavljanja i/ili provizije za isto a kroz djelo počinjenja štete ili namjere za takvo djelo spram/od svih bića koja koriste LEGALNO IME/LEGALNA IMENA/ IME I PREZIME / OSOBA u prevari ab initio, bilo koje/sve učinjene/prisiljene/pretpostavljene/predmnijevane tvrdnje/potraživanja stoga ustvari jesu prijevarne u izvoru za/od/pomoću svih koji tvrde/potražuju bilo koja sva legalna imena id-entitete i/ili bilo što vezano uz ista te stoga i bilo koje/sve forme/inačice istih i kao takva ta djela jesu od kriminalne namjere a preko korištenja intelektualne imovine druge žive duše/čovjeka ili mrtvog fiktivnog entiteta gdje Ja Jesam, duh/duša, um i tijelo, te;
  Nadalje, bavljenje i sudjelovanje u takvim koncentriranim destruktivnim djelima oštećivanja/varanja/krađe/prisiljavanja spram drugoga, pomoću bilo kojih/svih sredstava, očituje se kroz samo djelo takve prirode i ne treba se nikada ni stavljati pred bilo čiji sud jer je takvo djelo sudac sam o/u sebi, ne sudite druge da vam i samima ne bude suđeno, pri čemu pretpostavka/predmnijev ne može i ne postoji nakon počinjenja samoga djela, te;
  Nadalje, bilo koje/sve REGISTRACIJE/REGISTRIRANJE/UPISIVANJE, učinjeno pomoću izostavljanja i/ili za proviziju gdje potpuno razotkrivanje stvari nije očigledno, namjera crkve/države/bilo kojih/svih koji tvrde takvu asocijaciju/spajanje putem željenih zakletvi/potpisa (rukopisnih)/titula i ostalog u stvarnosti jesu željena i unaprijed uređena i postavljena djela prevare s punim znanjem i/ili u neznanju, pri čemu je bespravna prinuda/dužnost i bila i jest namjera gdje su sada dužnosti/prinude zamijenjene i postavljene na one koji su takva djela počinjavali, te oni koji ih još uvijek počinjavaju, ab initio, ad infinitum, te;
  Nadalje, ja nikada nisam imao namjeru namjerno koristiti imovinu drugoga, gdje sve stvari/osobe REGISTRIRANE u stvarnosti jesu samo polaganje prava na imovinu drugog, u ovom slučaju imovina Crkve/Države, gdje su moja Majka ( preminula ) i Otac u neznanju bili prisiljeni da od svoje vlastite volje sudjeluju i potpomažu crkveno/državne ugovore/dogovore bilo da su u bilo kojoj formi fizički/duhovni/mentalni, te ;
  Nadalje, ja stavljam/polažem teret/dužnost natrag na sva/bilo koja bića temeljem njihovih zakletvi/prisega, te samoupravljana i samopresuđena djela i postupci temeljem kojih postoje bilo kakve/sve dužnosti i obaveze opet proistekle iz bilo kakvih/svih ugovora, gdje bilo kakvi ugovori u koje se ušlo, a koji su temeljeni na ovoj prevari/pokušaju prevare/prvotnom grijehu, jesu pobijeni i ništavni ab initio, ab infinitum, te;
  Nadalje, ništavne su bilo koje i sve obveze nametnute mi posredstvom ove prevare u okviru koje se poziva na uočenu/pretpostavljenu podrazumijevanu datost/dar, bez obzira na ikoja/sve IMENA, utoliko što je stvorena ili se stvara OBVEZNICA/DUG u formi RODNOG LISTA s pripisanim dugom, nevrijednošću, pri čemu je postojala/postoji svjesna namjera bilo kojih/svih zainteresiranih strana koje su inicirale takva djela/obveze pa su s toga te iste OBVEZE/DUGOVI njihovi, te;
  Budući da je namjera jasno vidljiva kod svih onih koji se upuštaju u djela trgovine/poslovanja koristeći IME/IMENA/OSOBU svi oni koji čine ili su činili ili namjeravaju činiti takva djela prevare te su počinili štetu spram drugog čovjeka/bića, a budući da svaka FIAT valuta počiva na prije spomenutim OBVEZNCAMA, je su krivi za trgovinu ljudskim bićima/čovjekom na najvišoj razini, te prkose stvaranju, iz čega potrošnja i proizlazi i nastaje, te;
  S obzirom na samovoljnu namjeru bilo kojih i svih svjesnih učesnika/pomoćnika/članova/ljudi pod prisegom crkve/države postoji vidljiv dokaz za bilo koja/sva djela počinjena spram drugih/drugog a gdje su uključena bilo koja i sva REGISTRIRANA IMENA, imajući u vidu da potpuno razotkrivanje istinitog stanja nikada nije dato/dano/ponuđeno a gdje namjera jest bila podržavanje i potpomaganje djela prevare, pa prema tome bilo koji i svi gore spomenuti imaju stoga nečiste ruke kao rezultat nečistih djela, te;
  Budući da su sve REGISTRIRANE/UPISANE stvari/dobra/imovina zapravo dobra crkve/države i gdje su sva prava pridržana, a gdje je svaka tvrdnja podnesena/nanesena/stvorena spram bilo kojih/svih koji nisu dali zakletvu prije spomenutim entitetima crkve/države, jesu i ostaju stvar crkve/države/suda, s obzirom na činjenicu da namjeran prijestup i mamljenje u ropstvo pomoću trećih strana koje se miješaju u takve stvari nije u mome interesu, pa mene koji neću biti/nisam od/sa IMENOM I PREZIMENOM/OSOBA gdje moj vlastiti običajni poziv nikada neće biti dat/predan, a gdje vlastiti običajni poziv znači fonetski slog glasova na koji/po kojem se odaziva moje biće duh/duša, um i tijelo, te;
  Nadalje, putem takve obmane/namjernog čina prevare po RODNOM LISTU u bilo kojoj formi, jedinom DOKUMENTU samovoljnom datom/danom kao dokaz o namjeri počinjenja prevare te podržavanja i potpomaganja iste od/za/pomoću crkve/države/suda te svih onih koji su pod zakletvom/prisegom, odnosno onih koji su dobrovoljno vezani za takve titule/fikcije/korporacije,
  gdje je stvorena tvrdnja da prije spomenuti uzimaju ulogu, te su uočeni kao PARENS PATRIAE (utjelovljenje države), a jesu u stvarnosti otimali/zlorabili/oštećivali bilo koje i sve one za koje se neovlašteno i prijevarno tvrdilo da su štićenici „admiraliteta”, gdje Majka predstavlja opunomoćenika, a Otac korisnika/uživaoca ab initio,
  te ;
  Budući da su prava i običaji Majke/Oca ukradeni pomoću svjesne i željene namjere, kao što je dokazano djelima svih onih koji su pod zakletvom i pod svojom željenom namjerom te tvrde da su od/sa/za crkvu/sud/državu a pomoću RODNOG LISTA/licence/braka/OBITELJSKOG IMENA/LEGALNOG IMENA/poreza/REGISTRACIJE i sve ostalo ab initio, stoga;
  Da li je vaša željena namjera, Vi koji ste u/za /sa /iz CRKVE/SUDA/DRŽAVE, bića, živa ili fiktivna, da prisiljavate silom ili mjerama obmane da sam sebe inkriminiram gdje Ja Jesam u punom znanju o ovoj dvostrukoj/dvojnoj prevari, a gdje željena namjera za takav čin mene samog čini krivim ab initio, tvrdim/SVJEDOČIM da sam vlasnik ili naprosto da Jesam nešto što nikada nije bilo/neće biti vaše i tvrdim/SVJEDOČIM pod vladavinom Prirodnog Zakona Univerzuma / Svjetla vlasništvo nad istim u skladu sa voljom i kreacijom PRIMARNOG KREATORA / LJUBAVI/ ISTINE/ SVJETLA?
  Da li je tvoja (biću pod zakletvom/prisegom) namjera da potičeš i potpomažeš u nastavku i održavanju ovakve prevare/trgovine ljudima/krađe pomoću izmišljenih/fiktivnih ZAKONA/ZAKONODAVSTVA , a sve, od mrtvih za mrtve entitete”, pri čemu ja Jesam jedan od živih naspram mrtvog fiktivnog entiteta stvorenog od/za CRKVU/SUD/DRŽAVU, gdje ja stojim namamljen pomoću sile/prisiljavanja/prevare/obmane da bih postao jamstvo za DUG/OBVEZU stvoren od tih istih entiteta CRKVE/SUDA/DRŽAVE?
  Budući da svaka/bilo koja prevara, temeljem vlastite namjere te, kreacijom takvoga djela, ostaje kao takva bez obzira na duljinu vremena uzetu/potrebnu za razotkrivanje takve prevare, svi ugovori po razotkrivanju postaju poništeni i nevažeći, gdje je svaka prevara zapravo poništena i nevažeća ab initio, pri čemu sve vrste energije u bilo kojim/svim formama moraju biti vraćene, a gdje je namjera za počinjenjem prevare nada mnom bila/jest sa NAMJEROM;
  Moja željena namjera nije, niti je bila, niti će ikada biti da svojevoljno i svjesno počinim prevaru, pri čemu su greške/propusti u neznanju i/ili za proviziju prisutni i gdje bilo koja i sva moja djela nisu u nepoštovanju (s iskušenjem) spram bilo koga/bilo čega, a pri čemu je svako biće koje svojevoljno odluči počiniti djelo koje je u nepoštovanju mojega bića sada u NAMJERI i sa NAMJEROM da tako postupi;
  Svi ugovori/dokumenti/potpisi/sporazumi i ostalo su sada i od sada poništeni i nevažeći, gdje bilo koji/sav dug stvoren od crkve/države/suda jest oprošten/vraćen tamo gdje je i nastao, gdje Ja Jesam s id-entitetom dužničke obveznice koja je u stvarnosti vlasništvo/imovina/svojstvo i odgovornost onih/onoga od kojih/čega je i stvoreno;
  Nadalje, obveza bilo kojih/svih bića pod zakletvom za/od crkve/države/suda je vraćanje moje energije/kreacije/životne sile ukradene pomoću ovog „prvotnog grijeha”/namjere da prevare moju Majku i Oca, gdje su i oni (moji roditelji) potpomagali i podržavali, te na taj način nesvjesno, putem obmane i nerazotkrivanja sudjelovali u prevari protiv mene samoga, a sve uz pomoć svih uključenih koji sada pred svijetom stoje nečistih ruku.

  Ja ne zahtijevam osvetu, Ja ne nudim rasud nego vraćam obveze duga onima koji su me pokušali prevariti, a pri čemu se zločin protiv sveg čovječanstva počinjavao, te se i dalje počinjava sa svjesnom namjerom, na svjetlu vidljiv svakome;
  Po djelima se čovjek poznaje i odmah mu se sudi za/po tim djelima gdje je namjera razgolićena za svakoga da je vidi u svakom/bilo kojem takvom djelu, pri čemu se bilo koja/sva bića u svjesnoj namjeri za proviziju ili pomoću izostavljanja istine, drže dužnima da sude samima sebi.
  Djelujte u skladu s time, da ne budete suđeni po/u samima sebi.

  Ja koji jesam, čovjek, živo ljudsko biće muškog roda, rodnog imena Tomislav iz obitelji Marković ovu OBJAVU potvrđujem svojim autografom i jedinstvenim pečatom

  ZADAR,
  25. 12. 2014. god. …………………Tomica Marković sui iuris 🙂

  Odgovori
 2. naravno ,znam da nećeš odgovorit jer si plačipčka…a nebi imalo smisla raspravljati
  ….svako dobro u nadolazećem valu energije
  hai

  Odgovori

Komentiraj